Bewustwording als basis van verandering

Voor veel mensen is gezondheid een belangrijke waarde in het leven, maar slechts weinig mensen onderhouden deze waarde in de dagelijkse praktijk. Het is een vanzelfsprekendheid totdat er klachten ontstaan. De huidige cijfers en zorgkosten geven aan dat gezondheid onder druk staat. Gelet op de huidige tendensen verwachten wij dat de zorgkosten binnen tien jaar onbeheersbaar worden.

De tijd is rijp voor vernieuwing 

Een langdurige, goede gezondheid is in de huidige maatschappij zonder preventie niet mogelijk. De tijd is rijp voor vernieuwing en een proactieve houding op gezondheidsgebied. OERsterk maakt preventie deel van de dagelijkse praktijk. Door aan te sluiten bij de balans van het individu en het grotere geheel, worden de eigen kracht en zelfherstellend vermogen vergroot. Het gevolg zal onder andere een toename van het maatschappelijk welzijn en gezondheid, en verlaging van de zorgkosten zijn.

Hoe sterker de natuur, hoe sterker de mens 

Door volgens de natuurwetten te handelen, loopt de kracht van de natuur en het menselijk potentieel als rode draad door de bedrijfsvoering heen. Liefde voor je medemens, betrouwbaarheid en kwaliteit zijn de waarden waar al onze diensten op zijn gefundeerd.

OERsterk ziet in het ondernemen een kans om zowel als bedrijf én als wereld te groeien. Groot dromen en vanuit focus klein werken. Primaire focus is om massa te laten ontwaken door bewustwording rondom preventieve levensstijl en hier concreet met onze diensten (boeken, lezingen, blogs, vlogs, online platform) op aan te sluiten.

Probleem en oplossing, vraag en antwoord gaan hand in hand in de vorm van gezondheidsmanagement. Vanuit maatschappelijke en universele verantwoordelijkheid geven wij vorm aan een duurzamere wereld. Doel is om het maatschappelijke klimaat proactief te stimuleren richting meer gezondheid, liefde en duurzaamheid.  

Is je lijf je lief, leef dan preventief! Wij helpen je graag.